STUCCO VENETIANO - IZOCOR STV

UTILIZARE:

– in scop decorativ pe suprafete verticale sau inclinate, la interior, in cadrul constructiilor industriale sau civile;
– recomandat în special pentru zugraveli interioare, se poate aplica in camp continuu sau in combinatie cu alt gen de acoperire a suportului (tencuiala texturata sau tencuiala decorativa pe baza de curt colorat, vopsea lavabila mata, satinata, etc.);
– peste suprafete de gips-carton sau beton, caramida, BCA, lemn etc. finisat cu glet de ciment, ciment-var sau ipsos.

AVANTAJE:

– aderenţă foarte bună la suport si impact estetic deosebit;
– aplicare uşoară pe suprafete verticale si inclinate, fiind un produs tixotrop;
– decorativ oferind în acelasi timp o foarte bună protecţie anticorozivă a suportului;
– rezistenţă fizico-mecanică foarte buna, timp de exploatare îndelungat;
– rezistenţă la îmbătrânire superioară vopselelor stiren-acrilice si tencuielilor comune(rezistenţă la exfoliere, cojire, crăpături);
– permeabil pentru vaporii de apa, cu un coeficient de absorbţie foarte scăzut pentru apă lichida;
– ecologic, diluabil cu apa, nu contine compusi organici volatili.

CONSUM SPECIFIC:

Cca. 0,5 kg/m2, în funcţie de în funcţie de numarul straturilor aplicate.

AMBALARE:

Produsul IZOCOR STV se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, cu capacitate maximă de 30 litri (50kg).

DEPOZITARE:

Produsul IZOCOR STV se depozitează în ambalajele originale, în locuri special amenajate, uscate, aerisite, ferite de îngheţ, radiaţii solare directe şi intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C si +35°C.

GARANTIE:

Produsul IZOCOR STV păstrat în ambalaje originale sigilate, este garantat 6 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate în fişa tehnică.
Puse în operă ca sisteme de protecţie anticorosivă lucrările efectuate cu produsul IZOCOR STV are o durata de viata de cca. 3 ani, cu condiţia respectării tehnologiei de punere în operă şi exploatare. Firma producatoare garantează lucrările numai în cazul în care protecţia a fost executată de către aceasta sau a asigurat asistenţă tehnică la aplicarea materialelor. Totodată nu işi asumă raspunderea asupra rezultatelor negative obţinute, care se datoresc unor condiţii locale necorespunzatoare de aplicare şi utilizare, ai căror parametri nu sunt sub controlul ei.

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ:

Produsul IZOCOR STV nu este toxic sau inflamabil.
Se vor respecta prevederile de securitate şi sănătate în muncă conform Legii 319/2006, normele legale privind situaţiile de urgenţă, precum şi cele conţinute în fişa tehnica de securitate a produsului emisa de producator.