SOLUTIE SILICONICA PENTRU HIDROFOBIZARE - IZOCOR SH

UTILIZARE:

– pe suprafeţe verticale, orizontale şi înclinate de mortar şi beton, fibrociment, vopsele minerale, cărămizi, piatră;
– pentru protejarea faţadelor împotriva umidităţii;
– limitează în timp penetrarea apelor pluviale şi de infiltraţie în interiorul pereţilor şi a faţadelor fara a modifica permeabilitatea la vapori a acestora.

AVANTAJE

– se păstrează aspectul natural al suportului;
– uscare rapidă pe substraturi neutre şi alcaline, efectul “perlant” apare la câteva ore după impregnare;
– putere mare de penetrare în toate materialele de construcţie standard;
– se opune rezistenţă penetrării apei prin efect de modificare a capilaritatii, producând o modificare minimă a porozităţii naturale a materialelor;
– prezinta o extraordinară rezistenţă la agenţii de îmbătrânire (îngheţ-dezgheţ, radiaţii UV, etc.) datorată stabilităţii legăturilor siloxanice cu grupele reactive ale substratului;
– permite aplicarea ulterioara a oricăror vopsele în dispersie apoasă, vinilice, acrilice, siliconice, silicatice etc..

CONSUM SPECIFIC

Cca 0,3 – 2 kg/m2 functie de porozitatea suportului.

AMBALARE

Produsul IZOCOR SH se ambaleaza în recipiente metalice cu capacitatea maxima de 60 l.

GARANTIE

Produsul IZOCOR SH păstrat în ambalajul original sigilat, este garantat 6 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile de depozitare menţionate.
Pus in opera ca sistem de protectie anticorosiva si hidrofuga impreuna cu alte produse IZOCOR compatibile, IZOCOR SH are o durata de viata de cca. 4 ani, cu conditia respectarii tehnologiei de punere in opera si exploatare. Firma producatoare garanteaza lucrarile numai in cazul in care protectia a fost executata de catre aceasta sau a asigurat asistenta tehnica la aplicarea materialelor. Totodata, nu îşi asumă răspunderea asupra rezultatelor negative obţinute, care se datoresc unor condiţii locale necorespunzătoare de aplicare şi utilizare, ai căror parametri nu sunt sub controlul ei.

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Produsul IZOCOR SH este nociv si inflamabil.
Produsul IZOCOR SH gata de aplicare contine compusi organici volatili maxim 720 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: h – Grunduri de impregnare. Limita COV admisa: 750 g/l.
Se vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situaţii de urgenţă în vigoare, precum şi cele cuprinse în fişa tehnica de securitate a produsului emisa de producator.