Imaginea are doar caracter informativ, ambalajul ar putea arăta diferit.

COD Articol: 4496

Chit Bituminos – IZOCOR MB

IZOCOR MB este un chit bicomponent, pe bază de bitum și rășini sintetice cu diverăi adjuvanți, având drept umplutură minerală filer de cuarț sau bazalt.

Fișă tehnică

Informații suplimentare

Descriere Produs

UTILIZARE:

 • pentru pozarea și rostuirea dalelor de beton, dalelor asfaltice, cărămizilor antiacide;
 • la realizarea rosturilor de dilatație-contracție și etanșare, la planșee, terase, rezervoare de beton, inclusiv cele de apă potabilă sub un ecran de mortar de ciment;
 • în lucrări de protecție anticorosivă și hidrofugă la construcțiile industriale și civile;
 • pentru lipirea în aderență totala a materialelor termoizolatoare de tipul sticlă spongioasă, sticlă celulară, vată minerală etc.;
 • ca strat de închidere a structurilor hidroizolatoare pe bază de folii bitumate, urmând să fie acoperit cu o vopsea reflectorizantă.

AVANTAJE:

 • aderența bună la suport din beton, atât pe suprafețele orizontale cât și verticale;
 • stabilitate și rezistentă la diferite medii chimice;
 • ușor de preparat și aplicat;
 • nu prezintă degrădari fizico-chimice în urma îmbătrânirii accelerate;
 • sistemele de protecție pot fi exploatate între -30°C la +80°C.

CONSUM SPECIFIC:’

 • cca. 3 kg/m2/strat de 2 mm.

AMBALARE:

Componenta lichidă a produsului IZOCOR MB se ambalează în recipiente de metal, închise etanș, cu capacitatea maxima de 200 l. Componenta solidă se ambalează în saci de hârtie sau în saci de polietilenă, închisă ermetic, cu greutatea maxima de 50 kg. Componentele se livrează predozate.

DEPOZITARE:

Produsul IZOCOR MB se depozitează la temperaturi cuprinse între +5 grade C si +35 grade C, în locuri uscate, ferite de radiații solare directe, surse de caldură și intemperii, special amenajate pentru substanțe cu caracter nociv și inflamabil.

GARANȚIE:

Componentele produsului IZOCOR MB păstrate in ambalaje originale sigilate, sunt garantate 6 luni de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate.
Pus în operă, ca protecție anticorosivă, este garantat 3 ani cu condiția respectării tehnologiei de punere în operă si exploatare. Firma producătoare garantează lucrările numai în cazul în care protecția a fost executată de către aceasta sau a asigurat asistența tehnică la aplicarea materialelor. Totodată nu își asumă răspunderea asupra rezultatelor negative obținute, care se datoresc unor condiții locale necorespunzătoare de aplicare și utilizare, ai căror parametri nu sunt sub controlul ei.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Produsul IZOCOR MB este nociv și inflamabil.
Produsul IZOCOR MB gata de aplicare conține compuși organici volatili maxim 350 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: i – Acoperiri performante monocomponente. Limita COV admisa: 500 g/l.
Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situații de urgență în vigoare, precum și cele cuprinse în fișele tehnice de securitate ale componentelor produsului emise de producător.