MEMBRANA HIDROIZOLATOARE - IZOCOR MH

UTILIZARE:

– se poate utiliza pentru impermeabilizarea bailor, fundatiilor, bazinelor si rezervoarelor ingropate sau supraterane, canalelor colectoare, piscinelor si in general pentru orice lucrari de hidroizolatie permanenta, pentru lichid si vapori;
– pe suprafete verticale si orizontale din beton, mortar, tencuiala de ciment, ciment-var sau ipsos, fibrociment, lemn, regips etc.;
– nu se recomanda utilizarea produsului ca strat final.

AVANTAJE:

– asigura o hidroizolare permanenta a suprafetelor tratate impotriva apei si vaporilor de apa;
– poate fi aplicat pe suprafete cu un anumit grad de umditate, conform specificatiilor tehnice ale produsului;
– are un timp de uscare foarte scurt (cca. 2 ore/strat), in conditii normale de temperatura si umiditate;
– datorita faptului ca nu contine si nu degaja compusi organici volatili poate fi aplicat in spatii inchise sau in zone in care nu se poate asigura ventilatia aerului (locuinte, spitale, rezervoare inchise, spatii cu pericol de explozie, etc);
– este ecologic (nu este toxic) fiind un produs pe baza de apa si nu contine compusi organici volatili.

CONSUM SPECIFIC:

Cca. 0,4 kg/m2/strat, in functie de gradul de finisare al suportului.

AMBALARE:

Produsul IZOCOR MH se ambaleaza in ambalaje din material plastic de max. 50 kg.

GARANTIE:

Produsul IZOCOR MH pastrat in ambalajul original sigilat, este garantat 6 luni de la data fabricatiei, in conditiile de depozitare mentionate.
Firma producatoare garanteaza lucrarile numai in cazul in care protectia a fost executata de catre aceasta sau a asigurat asistenta tehnica la aplicarea materialelor. Totodata nu isi asuma raspunderea asupra rezultatelor negative obtinute, care se datoresc unor conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA:

Produsul IZOCOR MH este netoxic si neinflamabil.
Produsul IZOCOR MH gata de aplicare contine compusi organici volatili maxim 10 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: i – Acoperiri performante monocomponente.
Limita COV admisa: 140 g/l.
Se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca cuprinse in legea nr. 319/2006, normele pentru situatii de urgenta in vigoare, precum si cele cuprinse in fisa tehnica de securitate emisa de producator.