DILUANT - IZOCOR D101

UTILIZARE
– la diluarea componentelor rainoase ale produselor IZOCOR epoxidice, poliuretanice si alchidice, precum si a altor produse similare (se recomanda verificarea compatibilitatii produsului inaite de utilizare);
– pentru degresarea suprafetelor suport ce urmeaza a fi protejate prin diferite procedee;
– la spalarea sculelor folosite la aplicarea produselor IZOCOR.

AVANTAJE
– asigura o fluiditate superioara produselor IZOCOR, fara a le modifica proprietatile fizico-mecanice;
– este un degresant superior altor solventi.

CONSUM SPECIFIC
Cca. 0,100 kg/m2 pentru degresare.

AMBALARE
Produsul se ambaleaza in recipiente din metal uscate, inchise etans, cu o capacitate maxima de 200 l.

DEPOZITARE
Produsul IZOCOR D101 se depoziteaza in locuri uscate, special amenajate pentru substante cu caracter nociv si inflamabil, la temperaturi cuprinse intre 0 grade C si +35 grade C, ferite de radiatii solare directe, surse de caldura si intemperii.

GARANTIE
in conditiile de ambalare si depozitare prevazute, diluantul isi mentine caracteristicile si poate fi utilizat 6 luni de la data fabricatiei. Firma producatoare nu -si asuma raspunderea pentru rezultatelor negative obtinute, care se datoresc unor conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA
Produsul IZOCOR D101 este nociv si inflamabil.
Se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca cuprinse in legea nr. 319/2006, normele pentru situatii de urgenta in vigoare, precum si cele cuprinse in fisa tehnica de securitate a produsului emisa de producator.